Práva dotknutých osôb

 

Práva dotknutých osôb

Spoločnosť Shopping Palace Bratislava, v.o.s., so sídlom Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 370 519, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 623/B (prevádzkovateľ) si Vás ako fyzickú osobu, ktorej osobné údaje má záujem spracúvať, resp. spracúva, dovoľuje v zmysle predpisov o ochrane osobných údajov, zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (Zákon) a Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) ako prevádzkovateľ, ktorý určuje účel a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby, poučiť o Vašich právach nasledovne:

Ako dotknutá osoba máte v súlade s §§ 21 a nasl. Zákona a článkami 12 a nasl. GDPR mnohé práva. Ide predovšetkým o právo na prístup k Vašim osobným údajom. V tejto súvislosti môžete od Shopping Palace žiadať potvrdenie o tom, či Vaše osobné údaje spracúva.

Taktiež Vás informujeme o Vašich ďalších nasledovných právach:

 

Výslovne Vás upozorňujeme, že  

 

Opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov a námietky proti ich spracúvaniu môžete kedykoľvek žiadať písomne na adrese sídla prevádzkovateľa alebo zaslaním e-mailu na adresu info@shoppingpalace.sk. Rovnako tu môžete žiadať viac informácií k ochrane osobných údajov.

 

Táto informácia nadobúda účinnosť od 25.05.2018.

 

 

Otváracie hodiny

Nákupná galéria Shopping Palace
09.00 - 21.00 h
zatvorené v tieto dni

TESCO hypermarket NON STOP
s výnimkou sviatkov a dní prac. pokoja

Ako sa k nám dostať

Shopping Palace Bratislava
Cesta na Senec 2/A
821 04  Bratislava

Dostupnosť MHD
Električky: 4
Autobusy: 53, 56, 65

Prenájom priestorov

Informácie

Wi-Fi Free Parkovanie free Pošta Autokino Bankomaty VÚB, SLSP, Tatra banka, ČSOB

Prezeraním našich internetových stránok súhlasíte s tým, že používame súbory „cookie“, ktoré nám pomáhajú neustále zlepšovať vašu užívateľskú skúsenosť. Viac informácii

Rozumiem