Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Vážený návštevník,

obchodné centrum Shopping Palace, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Shopping Palace Bratislava, v.o.s., so sídlom Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 370 519, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 623/B (ďalej aj „Shopping Palace“ alebo „prevádzkovateľ“), pre Vás pravidelne pripravuje marketingové súťaže a tým z Vás, ktorí o to požiadate, zasiela informačný newsletter.

Aby sme Vám vedeli poskytnúť čo najlepšie služby, potrebujeme získať a spracúvať Vaše osobné údaje. Tie spracúvame v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „Zákon“) a súvisiacimi právnymi predpismi vždy len na účel, na ktorý nám ich poskytnete a len v rozsahu nevyhnutnom na daný účel.

Všetky Vami poskytnuté údaje spracúvame prostredníctvom spoločnosti Jones Lang LaSalle s. r. o., so sídlom ASTORIA PALACE, Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava, IČO: 36 669 504, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 42088/B (ďalej aj „JLL“ alebo „sprostredkovateľ“).

Súhlas na marketingové súťaže:

Zapojením sa do ktorejkoľvek z našich marketingových súťaží poskytujete prevádzkovateľovi svoj výslovný a dobrovoľný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, a to v rozsahu nevyhnutnom na uskutočnenie jednotlivej marketingovej súťaže, pričom konkrétny zoznam Vašich osobných údajov môže byť v každej súťaži iný, vo všeobecnosti však ide najmä o meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailovú adresu, fotografiu.

Zapojením sa do súťaže zároveň výslovne súhlasíte s tým, aby boli Vaše osobné údaje zverejnené na webstránke a facebookovom profile prevádzkovateľa, ako aj v časopise resp. informačnom newsletteri prevádzkovateľa.

Svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na účel marketingových súťažiach udeľujete prevádzkovateľovi na obdobie existencie prevádzkovateľa, pokiaľ v štatúte súťaže nie je uvedené inak.

Súhlas na informačný newsletter:

Vyplnením žiadosti o zasielanie informačného newsletteru poskytujete prevádzkovateľovi svoj výslovný a dobrovoľný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, a to v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa.

Svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na zasielanie informačného newsletteru udeľujete na obdobie existencie prevádzkovateľa.

Spoločne k marketingovým súťažiam a informačnému newsletteru:

Vaše osobné údaje nebudú prenášané ani poskytnuté na spracovanie v zahraničí.

Prevádzkovateľ aj sprostredkovateľ starostlivo chránia Vaše osobné údaje proti náhodnému alebo protiprávnemu poškodeniu alebo zničeniu, náhodnej strate, zmene, neoprávnenému prístupu a poskytnutiu neoprávneným tretím osobám, ako aj proti akémukoľvek inému neoprávnenému spracúvaniu.

Svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na každý z vyššie uvedených účelov poskytujete dobrovoľne a môžete ho kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na miriam.brynzova@eu.jll.com alebo poštou na nasledovnej adrese:

Ako dotknutá osoba máte práva podľa § 28, 29 a 30 Zákona (napr. právo vyžadovať opravu nesprávnych údajov, odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, vyžadovať likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil). Detailné informácie o Vašich právach nájdete tu.

Prečítaním tohto textu beriete na vedomie a súhlasíte s podmienkami spracúvania Vašich osobných údajov.

Otváracie hodiny

Nákupná galéria Shopping Palace
09.00 - 21.00 h
zatvorené v tieto dni

TESCO hypermarket NON STOP
s výnimkou sviatkov a dní prac. pokoja

Ako sa k nám dostať

Shopping Palace Bratislava
Cesta na Senec 2/A
821 04  Bratislava

Dostupnosť MHD
Električky: 4
Autobusy: 53, 56, 65

Prenájom priestorov

Informácie

Wi-Fi Free Parkovanie free Pošta Autokino Bankomaty VÚB, SLSP, Tatra banka, ČSOB

Prezeraním našich internetových stránok súhlasíte s tým, že používame súbory „cookie“, ktoré nám pomáhajú neustále zlepšovať vašu užívateľskú skúsenosť.

Rozumiem